ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Billing Department

Billing management system
Pembayaran, INVOICE, Status Order dll
yang terkait dengan Pembayaran

 Technical Support

Technical management system
General Technical Support
(Shared Hosting, Reseller Hosting, Domain, SSL)

 Migration Request

Hosting Transfer Request System
(Hosting Migration / Transfer Hosting)
Departement yang akan membantu anda untuk memindahkan Hosting Account anda

 Server Support

Khusus pengguna
Dedicated Server / Cloud Server
Sertakan rincian yang diperlukan untuk pengecekan

 Abuse Department

Abuse management system